ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Η Commit παρέχει υπηρεσίες μετάφρασης σε περισσότερους από 80 διαφορετικούς γλωσσικούς συνδυασμούς. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας μεταφράζουν αποκλειστικά προς τη μητρική τους γλώσσα ακολουθώντας αυστηρές διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και σύγχρονα εργαλεία για να εξασφαλίσουν την ορθότητα και την ακρίβεια κάθε μετάφρασης.
Για να δημιουργήσουμε την προσφορά σας, θα χρειαστεί να μας παρέχετε τα εξής:
 • Πρωτότυπα επεξεργάσιμα αρχεία. Για να αναλύσουμε και να μεταφράσουμε οποιοδήποτε αρχείο, πρέπει να μπορούμε να επεξεργαστούμε το κείμενο στο αρχικό σας έγγραφο ή αρχείο. Ορισμένες φορές, οι πελάτες μάς στέλνουν αρχεία PDF για μετάφραση. Ωστόσο, τα αρχεία αυτά δεν αποτελούν έγκυρα πρωτότυπα αρχεία. Συνήθως, αυτός ο τύπος αρχείου χρησιμοποιείται για διανομή στο Web και για εκτύπωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις εξαιτίας της επιπλέον μορφοποίησης που απαιτείται για αυτό τον τύπο αρχείων. Επίσης, στην περίπτωση που δεν έχετε άμεσα διαθέσιμα τα αρχεία αλλά θα θέλατε μια εκτίμηση του κόστους, στείλτε μας τα εξής:
  • Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του προς μετάφραση περιεχομένου, π.χ. τεχνικό, νομικό, κ.λπ.
  • Εκτιμώμενος όγκο (κατά προτίμηση σε αριθμό λέξεων)
  • Μορφή του αρχείου που θέλετε να μεταφραστεί (π.χ. αρχείο Word, InDesign κ.λπ.)
  • Γλώσσα-πηγή και γλώσσα-στόχο (και γλωσσικές ποικιλίες, αν ισχύουν, π.χ. Γαλλικά Καναδά ή Γαλλικά Γαλλίας)
 • Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία σας ή/και το προϊόν
 • Επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης. Εμείς από τη μεριά μας θα αναλύσουμε τα αρχεία και θα σας παρέχουμε μια εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης ωστόσο, ενημερώστε μας εκ των προτέρων αν έχετε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς π.χ. ένα λανσάρισμα προϊόντος, μια ημερομηνία υποβολής αρχείου κ.λπ.
 • Υλικό αναφοράς. Έχετε κάνει μεταφράσεις στο παρελθόν σε αυτές τις γλώσσες για το συγκεκριμένο προϊόν/περιεχόμενο; Αν ναι, τότε μήπως έχετε στη διάθεσή σας τυχόν γλωσσικούς πόρους όπως μεταφραστικές μνήμες, γλωσσάρια, υλικό αναφοράς που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε;
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
Αυτό εξαρτάται από πολλές παραμέτρους όπως το περιεχόμενο, τον τύπο αρχείου, τον γλωσσικό συνδυασμό και τον αριθμό λέξεων του εγγράφου που πρόκειται να μεταφραστεί.

Συνήθως, οι μεταφραστές μας μεταφράζουν 1.200 έως 2.500 νέες λέξεις την ημέρα. Μια τυπική σελίδα Α4 έχει γύρω στις 300 λέξεις, αλλά ορισμένα έγγραφα (όπως τα συμβόλαια) μπορούν να έχουν έως και 800 λέξεις. Ωστόσο, πέρα από τη μετάφραση, πρέπει να υπολογίσουμε χρόνο και για την επιμέλεια του αρχείου από έναν δεύτερο μεταφραστή καθώς και για την τελική διασφάλιση ποιότητας που πραγματοποιούμε στο αρχείο. Επίσης, ανάλογα με τον τύπο αρχείου, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες εργασίες, όπως το testing στην περίπτωση ενός ιστότοπου ή η μορφοποίηση μετά τη μετάφραση και ο τελικός γλωσσικός έλεγχος στην περίπτωση ενός διαφημιστικού φυλλαδίου.

Συχνά μας ρωτούν για τις ελάχιστες χρεώσεις στη μετάφραση. Τι συμβαίνει λοιπόν αν κάποιος έχει να μεταφράσει μόνο 30 λέξεις;

Οι ελάχιστες χρεώσεις εφαρμόζονται για πολύ συγκεκριμένους λόγους. Εκτός από τη μετάφραση, υπάρχουν αρκετές εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κάθε μεταφραστικό έργο. Η ελάχιστη τιμή που χρεώνουμε περιλαμβάνει τη διαχείριση έργου, τη μετάφραση, την επιμέλεια/αναθεώρηση και τη διασφάλιση της ποιότητας. Η ελάχιστη χρέωση σάς καλύπτει για περίπου 200-300 λέξεις ανάλογα με το θέμα/αντικείμενο που περιεχομένου που πρόκειται να μεταφραστεί.

Αποδεχόμαστε τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:
 • Τραπεζικό έμβασμα
 • Επιταγή
Οι λεπτομέρειες για τις μεθόδους πληρωμής περιγράφονται στο τιμολόγιο που θα λάβετε.